‘One planet: één planeet, 17 uitdagingen’

Vanaf 1 september 2021 zal de reizende expo ‘One planet’ van het Museon te zien zijn in De Papaver. De expo gaat over de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die De Verenigde Naties hebben opgesteld. Waarom deze doelen? De wereldbevolking groeit en onze invloed op natuur en klimaat wordt steeds groter. Dit alles verandert ons dagelijks leven en zorgt voor uitdagingen die alle landen aangaan, zoals de klimaatcrisis, biodiversiteitsverlies, armoede en onderwijs. De VN hoopt deze doelen samen met regeringen, ondernemers, wetenschappers en burgers in 2030 te bereiken.

In de reizende versie van One Planet maak je kennis met de zeventien uitdagingen, mogelijke oplossingen en antwoorden en met mensen en organisaties die zich inzetten voor de wereld van morgen. Je wordt uitgedaagd om mee te denken en mee te doen, hoe klein je bijdrage ook is. Samen maken we het verschil!

De expo in De Papaver wordt samen met Delft4globalgoals georganiseerd. Tijdens het najaar zullen diverse activiteiten door Delft4globalgoals en De Papaver in samenwerking met andere partijen georganiseerd worden. De officiële opening van de expo is op 25 september.

Lessen voor basisscholen

Tegelijkertijd met de expo worden aan scholen in Delft en Pijnacker-Nootdorp lessen aangeboden over de 17 doelen. De kinderen maken kennis met de doelen en gaan een actie bedenken om een bijdrage te leveren aan het behalen van een of meer doelen. De acties worden daarna gedurende twee weken echt uitgevoerd. De gastles wordt gegeven door vrijwilligers (gastdocenten).

Publieksactiviteiten

In het najaar zullen diverse activiteiten georganiseerd worden voor een breed publiek. De eerste activiteit zal op 25 september plaatsvinden. Nadere informatie volgt.