De exposities in De Papaver zijn gratis te bezoeken en wisselen twee tot drie keer per jaar

Onze exposities zijn geschikt voor alle leeftijden. We proberen zowel voor kinderen als voor volwassenen boeiende exposities te bieden. Veel exposities maken we zelf met onze vrijwilligers van de tentoonstellingswerkgroep en af en toe huren we ook expo’s van anderen. Onze eigen expo’s zijn ook te huur. De huidige expo:

De vogels van Delft en omgeving

In 2022 bestond Vogelwacht Delft e.o. 60 jaar. In die 60 jaar is er in Delft en omgeving veel veranderd. De stad is behoorlijk uitgebreid en er zijn nieuwe natuur- en recreatiegebieden bijgekomen. Dit heeft een grote impact gehad op de vogelstand. Voor de leden van de Vogelwacht is onder redactie van ecoloog Kees Mostert en Gerard Dumaij het boek ‘De Vogels van Delft en omgeving’ uitgebracht over de geschiedenis van 60 jaar vogels tellen in deze omgeving. Er zijn vogels verdwenen en verschenen onder invloed van de veranderende omgeving en het klimaat. Zo is het aantal bosvogels toegenomen, maar gaat het met de weidevogels en vogels in de stad helaas minder goed.

De expo is gebaseerd op het gelijknamige boek en is door de vele prachtige foto’s een inspiratiebron voor het spotten van vogels. Met tips voor de eigen tuin en omgeving kan je zelf positief bijdragen aan de vogelstand. De expo geeft ook informatie over de vrijwillige weidevogelwachters. Deze vrijwilligers helpen boeren en natuurbeheerders met het beschermen van weidevogels.

De expo is gemaakt door De Papaver in samenwerking met de Vogelwacht Delft e.o. en is gesubsidieerd door de Gemeente Delft, het IJsvogelfonds (Vogelbescherming Nederland en de Nationale Postcodeloterij) en de Groene Motor. De expo is gratis te bezoeken tot 16 april 2024.

Info over de Vogelwacht Delft e.o. kan je vinden op www.vogelwachtdelft.nl.