Privacybeleid

Per 25 mei 2018 geldt in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’. Het doel van de AVG is individuen controle te geven over de verwerking van hun eigen persoonsgegevens. 

Een ‘persoonsgegeven’ betreft alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. De AVG legt aan partijen die persoonsgegevens verwerken verschillende verplichtingen op afhankelijk van de rol die zij bij de verwerking vervullen.

Wil je weten hoe De Papaver omgaat met persoonsgegevens, lees dan de Privacyverklaring Papaver, het Privacydocument en het Register van verwerkingen De Papaver 02082018. Mocht je nog vragen hebben, neem dan met ons contact op.