Nieuwe leskisten

Met trots presenteren wij nieuwe lessen die wij aanbieden voor het basisonderwijs:

Water in de stad

Het klimaat verandert en er worden vaker hoosbuien verwacht. Wat kunnen we doen om wateroverlast te beperken? Meer groen in de stad, een wadi op je schoolplein? Met dit interactief rollenspel kruip je in de huid van het waterschap, gemeente of bewoner en je ontdekt zo dat de verschillende belangen goed op elkaar afgestemd moeten worden.

In samenwerking met 015Duurzaam, voor deze les biedt 015Duurzaam gastdocenten aan.

IsoLeren

Geef je huis een warme jas – ervaar met deze leskist het effect van isolatie, meet het temperatuurverschil en vergelijk de impact van de verschillende maatregelen. Lekker experimenteren, de thermometer maakt het duidelijk!  
De kist bevat 15 huisjes waarmee leerlingen proefjes kunnen doen. Natuurlijk zijn wij heel benieuwd wat de nieuwe verworven kennis voor jullie schoolgebouw betekent? 

In samenwerking met 015Duurzaam, voor deze les biedt 015Duurzaam gastdocenten aan.

Circulair Ontwerpen

In een circulaire samenleving bestaat geen afval meer omdat alle grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Op dit moment wordt een deel van ons afval gerecycled, de rest blijft afval. Voor een circulaire samenleving moeten we dus steeds meer producten circulair ontwerpen.

Met behulp van de didaktiek van ontwerpend en onderzoekend leren ontdekken de leerlingen wat “circulair” is en maken een eigen circulair ontwerp. Deze les is ontwikkeld door Ontwerpen in de klas in samenwerking met vier nme-centra, waaronder De Papaver.