Dit zijn de winnaars van de Kerstballentocht! 

Het was zondag een gezellige middag bij de Papaver, toen Koning Winter de prijsuitreiking van de Kerstballentocht voor zijn rekening nam. Zeven kinderen voltooiden de slagzin op zo’n originele manier, dat ze een mooie prijs kregen. De zin die moest worden aangevuld luidde: Ik doe mijn best de aarde mooi te houden door… 

Categorie 6-7 jaar 
In de categorie 6-7 jaar won Max de tweede prijs. Hij deed dat met de zin: Van iets ouds iets nieuws te knutselen en nog een keer te gebruiken. Nog mooier vond de jury (bestaande uit vrijwilligers van De Papaver) de zin: Mijn boterham naar school mee te nemen in een broodtrommel van Kiara. Zij won de eerste prijs. Dat de zevenjarige Max en Kiara hebben gewonnen is bijzonder knap, want in deze leeftijdscategorie zaten de meeste deelnemers. 

Categorie 8-9 jaar 
Een treetje hoger ging de tweede prijs naar de achtjarigen Fenne en Ruben met de zin: Tegen papa en mama te zeggen dat ze niet zo lang mogen douchen. De eerste prijs ging naar Daan van negen jaar met de aanvulling: Op school mijn best te doen zodat ik een goede uitvinding kan maken voor de natuur. Deze categorie bevatte minder deelnemers dan de vorige, maar ook hier had de jury het moeilijk om een keuze te maken. 

Categorie 10-12 jaar 
De oudste deelnemers, daar verwachtte de jury mooie zinnen van. En dat werd waargemaakt. Met de zin: De bijen te redden! Wij zorgen voor mooie bloemen speciaal voor de bijen en wij collecteren ieder jaar voor de bijen, wonnen de tienjarige tweeling Bo en Lente de tweede prijs. Koning Winter reikte de eerste prijs uit aan Améline van tien jaar oud, zij vulde de slagzin aan met: Afvalgrijpers op vakantie mee te nemen en het bos op te ruimen. 

Aanmoedingsprijs 
Ook de jongste deelnemers werden niet vergeten. De jury las een slagzin van Sanne van vier jaar oud en besloot unaniem dat zij de aanmoedigingsprijs moest krijgen. De slagzin die zij inleverde was: Met alle bomen knuffelen en opa helpen in de volkstuin. 

Afval 
In alle leeftijdscategorieën werd de slagzin opmerkelijk vaak aangevuld met afval gerelateerde zinnen zoals: Geen afval op de grond te gooien/Afval op te ruimen/Afval te scheiden/Afval spullen recyclen/Geen plastic gebruiken etc. Alle deelnemers en hun ouders werden er daarom op gewezen dat inwoners van de Gemeente Delft gratis een afvalgrijper en ring bij De Papaver kunnen ophalen, als ze zich inschrijven als Supporter van Schoon.   

Alle winnaars kregen een toepasselijk cadeau en werden uitgebreid in het zonnetje gezet door Koning Winter! 

Foto’s: Lotty Sonnenberg