In memoriam: Leen van Doorn

Leen aan het werk bij De Papaver

Ons bereikte het droevige bericht dat onze oudste vrijwilliger Leen van Doorn op 28 mei jl. op de respectabele leeftijd van 98 jaar is overleden. We leven mee met zijn vrouw Mieke, zijn kinderen en (achter)kleinkinderen en allen die hem dierbaar waren. 

Leen was sinds 1993 of 1994 of zelfs eerder (we konden het niet helemaal meer nagaan) vrijwilliger geweest bij De Papaver. Hij is actief geweest als gastheer op de zondagmiddagen, als lid van de werkgroep publieksactiviteiten en tentoonstellingen en soms als excursieleider. Daarnaast was Leen vrijwilliger bij de Delftse Natuurwacht en het Arboretum-Heempark, waar hij excursies leidde. Dit heeft hij tot op hoge leeftijd gedaan, totdat het echt niet meer ging.  We zijn Leen heel dankbaar voor alle uren die hij aan De Papaver en de natuur in Delft heeft besteed. Vaak had hij zijn tas met fototoestel bij zich, want hij was ook een verwoed natuurfotograaf. Leen had een ongekend groot fotoarchief en veel van zijn foto’s zijn gebruikt voor tentoonstellingen. De foto’s van Leen zijn ook nog te vinden op de website van het Arboretum-Heempark. 

We zullen Leen herinneren als een man met ontzettend veel parate kennis over de natuur, een goed gevoel voor humor en nooit te beroerd om een handje uit te steken. Hij kon uit zijn hoofd mooie verhalen vertellen over planten, insecten, paddenstoelen etc. Natuur was een echte passie van hem en daar heeft hij zich heel veel jaren voor ingezet. Zijn passie overbrengen op de jeugd was heel belangrijk voor hem. Want je moest kinderen enthousiast maken voor alles wat groeit en bloeit. Daar begint het.

Leen was op hoge leeftijd zeer vitaal. Dik in de negentig klom hij nog op ladders, verfde panelen en sjouwde spullen. Het geheugen bleef ook lang fenomenaal. Meestal wist hij direct namen van dieren en planten op te lepelen.

We gaan de markante persoonlijkheid van Leen en zijn kennis en ervaring missen! We wensen Mieke, familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte met het dragen van dit verlies. Hij laat voor velen een leegte achter. 

Bestuur, directeur, medewerkers en vrijwilligers